Mediekritikk og eksistensielle problem

Av Gunnar Danbolt

Les mer
Utviklinga av internett har meir å gjere med menneske som blir refleksar av sin eigen teknologi . [. . .] for når alt kjem til alt, er det vi som tilpassar oss maskinen. Ikkje maskinen som tilpassar seg oss. /Friedrich Kittler
Gunnar Danbolt

Gunnar Danbolt

Teksten er fra "Frå modernisme til det kontemporære Tendensar i norsk samtidskunst etter 1990". Det Norske Samlaget
Andre essayTil toppen